Vì sự nghiệp giáo dục

Cơ sở vật chất đẹp và nhiều lớp chọn lọc, đảm bảo chọn giờ học và sắp xếp ngày học phù hợp Đồng hành cùng bộ giáo dục quốc gia , Đề luyện thi chất lượng, có bài giải cho bài thi.

Lịch tuyển sinh

20 / 03
2019

Khóa học phát triển tư duy logic

Kỹ năng tư duy logic đã trở thành một kỹ năng…

20 / 08
2019

Khóa học Lập trình di động

Nội dung Khóa học Lập trình Android: Phần…

20 / 11
2019

Xây dựng website doanh nghiệp

Người Quản lý cấp trung là người điều hành trực…

Đội ngũ thầy cô chuyên nghiệp

100% thầy cô giáo giỏi với nhiều năm kinh nghiệm giáo dục tới từ các trường học uy tín nhưng TH Kim Liên, TH Lê Văn Tám, TH phổ thông Chu Văn An

Môi trường học